TALVI ALE

Kypärän valinta

Kypärät

RISKIENARVIOINTIKAAVAKKEET:

  • Riskienarviointikaavake työkypärät kokopitkä (pdf, 154 KB)
    Suorita helpon kaavakkeen avulla yrityksenne päänsuojauksen riskienarviointi ja valitse oikea Petzl kypärä. Tässä tiedostoversiossa on Lisätietoja -nappien takaa selitykset kysymyksiin avattu näkyviin. 
     


TÄRKEÄÄ: Valtioneuvoston päätös henkilönsuojainten valinnasta ja käytöstä työssä ( 1407/1993 suojainten käyttöpäätös ) edellyttää, että suojaimet hankitaan työpaikalla tehtävän arvioinnin perusteella.

Riskienarvioinnissa kartoitetaan työtekijöitä mahdollisesti kohtaavat uhkat ja ergonomian vaatimukset, ja niitä vastaan tulee valita parhaiten kyseisiin työtehtäviin soveltuva suojain. Riskienarvioinnista vastaa työnjohtaja.

Kypärän valinta ei siis ole lähtökohtaisesti yritys- tai alakohtainen vaan riippuu suoritettavasta työtehtävästä.

EN standardi
t ovat vain suosituksia, ja niihin tutustuminen voi auttaa oikean valinnan tekemisessä. Koska EU alueelta puuttuu varsinainen korkeanpaikantyöskentelyn kypärästandardi, noudatetaan työkypärissä yleensä kolmen eri standardin osa-alueiden vaatimuksia: 

EN12492: EU Putoamisvaarallisten alueiden standardi (Mountaineering Standard), jonka pakolliset vaatimukset:
Kypärä suojaa päätä ylhäältä 2m korkeudelta ja edestä, takaa sekä sivuilta 0,5m korkeudelta tulevalta 10kN iskulta, ja 1m korkeudelta putoavilta kahdelta 3kg terävältä esineeltä ja pysyy päässä putoamistilanteessakin vaikka päähän kohdistuisi iskuja, leukahihna ei aukea 50daN nykäisystä vaikka päätä kolhisikin pudotessa. Standardi määrittää EN397 standardia tiukemmin suojan putoavilta esineiltä ja iskuilta ylhäältä, sivuilta, edestä ja takaa (EN397 määrittää pienemmän suojan ja vain aivan päälaelta, suoraan ylhäältä tulevilta iskuilta ja putoavilta esineiltä). Oleellinen osa EN12492 standardia on yli 400mm2 tuuletusaukot, joiden ansiosta pää pysyy viileänä ja käyttäjä pysyy virkeänä. >> EN12492 mukaiset kypärät soveltuvat erityisen hyvin putoamisvaarallisella alueella työskentelyyn, kuumiin ja työolosuhteisiin, pelastustyöhön jne. tuuletus aukkojen vuoksi tämän standardin mukaiset kypärät eivät suojaa sulalta metalliroiskeelta eikä sähköiskuilta.
Kypäriä jotka täyttävät EN12492 standardin vaatimukset osittain tai kokonaan on:
• Petzl Vertex Best, Vertex Vent, Alveo Best, Alveo Vent.
 

EN397: EU Teollisuusstandardi, jonka pakolliset vaatimukset:
Kypärä suojaa päätä ylhäältä 1m korkeudelta tulevalta 5kN iskulta, ylhäältä tulevalta yhdeltä 3kg putoavalta terävältä esineeltä, lyhytaikaiselta liekkikosketukselta ja leukahihna aukeaa 25daN nykäisystä jolloin kypärän kanssa ei jää puristuksiin mahdollisessa takertumistilanteessa. >> EN397 mukaiset kypärät on suunniteltu teollisuuden tarpeisiin, tasamaan käyttöön. (Näitä kypäriä on Petzl Vertex ST, osittain muut mallit). EN397 standardin vapaaehtoisista vaatimuksista löytyy suojaustason yltäminen -30C käyttölämpötilaan asti, kuumassa +150C tehtävät testit, suoja sulata metalliroiskeelta, sähköneristävyys, suoja sivupuristukselta ja määritykset muodomuutoksen osalta. Näistä löytyy aina lisämaininta käyttöohjeista, mikäli kypärä täyttää myös vapaaehtoiset vaatimukset. Jos EN397 kypärään haluttaisiin käyttäjän vireystilaa auttavat tuuletusreiät, niin niiden yhteispinta-ala saisi olla 1,5-4,5cm2, joka on niin pieni että tuuletus on todellisuudessa täysin merkityksetön ja hyödytön. Eli jos ollaan olosuhteissa missä tulee kuuma tai liikutaan putoamisvaarallisissa olosuhteissa ja on valittu putoamissuojaimet jotka perustuvat putoamisen pysäyttämiseen (varustettu esim. nykäyksenvaimentimella), ei EN397 kypärä ole oikea valinta, koska sen ei standardin mukaan kuulukaan pysyä päässä suojaamassa käyttäjää putoamistilanteessa.
• Petzl Vertex ST
 

- EN50365: EU Sähköneristävyyden ja sähköiskujen suojan standardi:
Kypärät suojaavat käyttäjää useiden eri standardien mukaisesti, mutta johtuen kypärän rakenteiden erityispiirteistä ei standardia välttämättä voida aina merkitä itse kypärään. Esim. EN397 vaatii pään yläpuolelle 25mm ilmatilan (clearance distance), ja uudessa ultrakevyessä Petzl Alveossa sama suojaus on toteutettu modernina rakenteena solumuovikennolla, jolloin käyttäjä on suojassa toivotulla tavalla, mutta standardia ei voida merkata kypärään, koska ilmatilaa ei ole. Maininta siitä että kypärä suojaa jonkun standardin osa-alueen mukaisesti saa kuitenkin olla mukana toimitettavassa käyttöohjeessa. EN standardit eivät ole lakeja, ne ovat vain suosituksia ja tietojen on tarkoitus auttaa valitsemaan oikealla tavalla käyttäjää suojaava kypärä. Materiaalit kehittyvät nopeammin kuin standardit pysyvät perässä. Nämä asiat käyvät hyvin ilmi käyttöohjeista, Petzl esitteistä, tuotetiedoista ja nettisivuilta.
• Petzl Vertex ST ja osin Vertex Best 

Oleellista käyttäjän turvallisuuden, työtehokkuuden ja työmukavuuden kannalta ei ole standardien tuijottaminen, vaan suorittaa omalla työpaikalla asiaankuuluva riskianalyysi ja valita sen pohjalta käyttäjän tarpeisiin parhaiten sopiva suojain. 

 

Kypärä, kuten kaikki muutkin henkilösuojaimet tulee AINA valita yrityksessä suoritettavan riskienarvioinnin kautta. 

Tärkeintä kypärässä on että se suojaa päätä niiltä vaaroilta mihin se on valittu. Tämän suojaustason ylläpitäminen vaatii AINA sen että kypärä pysyy päässä kaikissa työtilanteissa ja työasennoissa.Petzl Vertex ja Alveo kypärät täyttävät tältäkin osin turvallisen kypärän tärkeimmät vaatimukset. Suurin osa päähän kohdistuvista onnettomuuksista kypärän kanssa aiheutuu siitä, että kypärä putoaa onnettomuushetkellä päästä, ja pää kolhiintuu sen jälkeen, eli kypärä ei siten täytä sille annettua suojainvaadettaHyvää kypärää ei huomata päässä, huonon kypärän käyttäjä huomaa jatkuvasti. Tärkeä asia työturvallisuuden lisäksi on myös ergonomiset asiat, kuten niska- ja hartiakivut, joita voidaan ehkäistä oikein valituilla suojaimilla. Asiassa on myös rahallinen näkökulma, jos tällaisilla asioilla voidaan ehkäistä sairauspoissaoloja. Oikein valitulla kypärällä katse voidaan kohdistaa haluttuun suuntaan ilman pelkoa kypärän putoamisesta päästä, tai siitä että näkökentän eteen tuleva lippa aiheuttaa epäergonomisen työasennon. Laadukas kypärä on lisäksi pitkäikäinen, joka näkyy mm. pienempänä jätteen määränä ja edullisina käyttökustannuksina. Toki tyylikkäällä kypärällä on oma vaikutuksensa myös yrityksen julkisuuskuvaan, mutta ne ovat toissijaisia asioita.

 

Käytännössä lähes kaikilla työmailla tulee tilanteita, joissa työskennellään joskus putoamisvaarallisella alueella. Kuvaavaa tilanteen kehityksestä standardien osalta on että esim. monet kouluista ei enää salli oppilailleen ja opettajille nousemista rakenteisiin (nostureihin, mastoihin, keskeneräisen rakennuksen yläkerroksiin jne) EN397 kypärän kanssa. Tämä johtuu siitä että EN397 kypäriä ei ole suunniteltu suojaamaan käyttäjää työskenneltäessä putoamisvaarallisissa olosuhteissa ja parempiakin ratkaisuja nykyään kun on, jos työtehtävät ovat monipuolisia. 

 

 

Ultrakevyen Alveo ja erittäin mukavan Vertex kypärän yhteiset ominaisuudet:

- Täyshihnasto (6-piste), jonka ansiosta kypärät pysyvät päässä kaikissa työasennoissa

- Lipattomuus jonka ansiosta niska ei kipeydy asennustöitä tehdessä ja ylöspäin katsoessa 

- Korkealaatuisten materiaalien ansiosta toimintaa haittaavan jäykistekourun puuttuminen

- Integroidut otsavalaisinkiinnikkeet sekä kypärän edessä (Pixa -sarjalle) että kypärän sivuilla (muut valaisimet)

- Heijastintarrojen ja nimikointitarrojen liimaaminen sallittua, jolloin kypärästä saadaan yrityksenne näköinen

- Poikkeuksellisen helppo säädettävyys myös hanskat kädessä

- Valmiit kiinnitysreiät Petzl Vizir silmä/kasvosuojukselle, tuotenro A15

- Yhteensopivia useimpien silmä- ja kuulosuojainten kanssa. Sertifioitu yhdessä P3E kiinnikkeisten Peltor Optime I, II ja II kuulosuojainten ja kaikkien Peltor silmä/kasvosuojainten kanssa.

- Poikkeuksellisen pitkä 10 vuoden max käyttöikä, jonka ansiosta budjetointi on järkevää ja alle 9 euron vuosikustannuksella saadaan huippuluokan työkypärä

- 3 vuoden materiaali- ja valmistusvirhetakuu

BEST mallit on suunniteltu erityisen sopiviksi työskentelyyn putoamisvaarallisella alueella.

ST mallit on suunniteltu erityisen sopiviksi teollisuustöihin.

VENT mallit tuuletettuja ja ne on suunniteltu työskentelyyn putoamisvaarallisella alueella, pelastuskäyttöön, ahtaisiin tiloihin ja muualle missä tulee kuuma ja halutaan pitää pää viileänä. 

Tutustu uuden Alveo kypärän ominaisuuksiin katsomalla lyhyt video: 

http://www.petzl.com/alveo

Vertex kypärien lyhyt video löytyy tästä:

http://www.petzl.com/vertex

 

Hakuehtoihin sopivia tuotteita ei löydy.