GDPR mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on PROTUOTE FINLAND OY:n (PROGEAR FINLAND)henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 15.5.2018. Viimeisin muutos 29.4.2019.

 

Rekisterinpitäjä

PROTUOTE FINLAND OY
Rinteenlenkki 14
97220 Sinettä
Puh 040 538 8060‬
sales@progear.net 


Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Marko Oinas, marko@progear.net, +358 400-893438

 
Rekisterin nimi

PROTUOTE FINLAND OY:n asiakasrekisteri

Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle:

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on henkilön suostumus tilatessaan verkkokaupan tuotteita.Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on tilausten ja toimitusten käsittely, yhteydenpito asiakkaisiin sekä asiakassuhteen ylläpito.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: 
• Henkilön nimi
• Yritys/organisaatio (valinnainen)
• Y-tunnus (valinnainen)
• Puhelinnumero
• Sähköpostiosoite
• Postinumero
• Postitoimipaikka
• Verkkoyhteyden IP-osoite
• Tiedot tilatuista tuotteista ja palveluista ja niiden muutoksista
- Ostohistoria
- Maksutapa
- Tuotearvostelu (julkaistaan vain etunimi ja sukunimen ensimmäinen kirjain)
- Palvelujen käytöstä havainnoidut ja analytiikan avulla johdetut tiedot (Ostoshistoria, mm. tilatut tuotteet ja niiden hintatiedot, Toimitustiedot, kuten valittu toimitustapa ja toimitusosoite, Verkkokaupan käyttö- ja selaustiedot sekä päätelaitteen tunnistetiedot)
 

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. verkkokaupan tilauksista, www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

 
Evästeiden käyttö

Verkkokauppamme käyttää järjestelmässään evästeitä (cookies) ostoskorin tallentamisen. Verkkokaupoissa yleisesti käytetyt evästeet ovat pieniä tunnistetiedostoja, jotka siirtyvät palvelimelta vierailijan tietokoneeseen istunnon aikana. Evästeiden käytön tulee olla sallittuna internet-selaimessa, että voit ostaa tuotteita verkkokaupasta. Käytämme evästeitä helpottaaksemme verkkokaupassa asioimista sekä analysoidaksemme, miten voimme kehittää palveluamme. Evästeiden käyttö on turvallista, se ei näy vierailijalle istunnon aikana eikä se rasita tai vahingoita vierailijan tietokonetta.


Verkkosivuston kävijäseuranta

Verkkosivustolla käytetään erilaisia ohjelmistoa erilaisiin tarkoituksiin. Näitä tarkoituksia ovat:

 • Kävijäseuranta
 • Sivuston asiakaskokemuksen ja käytettävyyden parantaminen
 • Mainonnan seuranta
 • Mainonnan uudelleenkohdistaminen
   

Ohjelmistoja, joita käytämme ovat mm:

 • Facebook
 • Instagram
 • Twitter
 • LinkedIn
 • Google Adwords
 • Google Analytics
 • Magento
 • Gmail / Apple mail
 • Hotjar seuranta (https://www.hotjar.com/legal/compliance/gdpr-commitment)
 • Ohjelmistot voivat tallentaa myös evästeitä selaimeen. Edellisessä kohdassa olemme käyneet läpi tämän asian.


Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Asiakasrekisterien tietoja ei luovuteta Protuote Finland Oy:n ulkopuolelle, paitsi lainsäädännön niin velvoittaessa sekä sellaisille yrityksen alihankkijoille, jotka osallistuvat suoramarkkinoinnin järjestämiseen, tietojärjestelmien ylläpitoon tai asiakkaan tilauksen hoitamiseen, kuten tuotteiden postitukseen, maksamiseen tai luoton myöntämiseen. Verkkokaupan palvelin sijaitsee EU alueella. Google ja Bing markkinointi- ja seuratapalvelut voivat sijaita EU alueen ulkopuolella.
 

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.
 

Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).
 

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä ("oikeus tulla unohdetuksi"). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).


Oikeus tulla unohdetuksi

Huomioithan, että sinulla on "oikeus tulla unohdetuksi" vain, jos meillä ei ole lakisääteisiä velvoitteita jatkaa henkilötietojesi käsittelyä.